Wilde planten voor in de tuin

Informatie over de wilde planten die ideaal zijn om de bedreigde biodiversiteit in de stedelijke omgeving te helpen. Wilde planten van hier zijn de enige die de biodiversiteit van hier kunnen helpen. Exoten en cultivars worden in de meeste gevallen niet of nauwelijks herkend of hebben niets te bieden. Wilde planten van hier zijn minstens even mooi als de bekende tuin exoten en cultivars. Wij geven daarover advies aan kwekers en andere bedrijven op verzoek. De planten zijn verkrijgbaar onder andere op onze kwekerijen bij Kas&Co In Kortenhoef en De Groene Ruijter in Bussum.

Tag: zwart

1 Bericht