Kleine pimpernel, Sanguisorba minor subsp. minor is een plant van het rivierengebied. Ze staan op dijken en in uiterwaarden, in bloemrijke graslanden en ze zijn ook erg geliefd als keukenkruid. Meestal is dat een iets grotere ondersoort die je tegenwoordig ook veel in het wild tegenkomt omdat ze uitgezaaid worden. Deze plant trekt allerlei soorten insecten aan en kan het hele jaar door bloeien. Afknippen na de bloei zorgt voor herbloei, net zoals dat in hooilanden ook gebeurt. Groeit in de volle zon en hoeft niet nat te staan. ca 40 cm hoog. Vaste plant.

Grote pimpernel, Sanguisorba officinalis is een wel tot 200 cm hoge vaste zeldzame plant van vochtige slootranden, rivier en beekoevers en natte hooilanden. vooral in zuid en oost Nederland. Het pimpernel blauwtje, een uiterst zeldzame vlinder heeft onder meer deze plant nodig om te overleven.

Pimpernelblauwtje, Phengaris teleius