Een bestelling van een hovenier en de particuliere verkoop bij de kas van Kas&Co

Steeds meer hoveniers en gemeentes en dergelijke vragen planten aan voor gebruik in tuinen en de openbare ruimte. Er is daarmee vraag naar kwantumkorting. Om gelijk te trekken met collega’s hanteren we vanaf nu een korting voor zakelijke klanten op de verkoopprijs.

Tuin in Nijmegen ontworpen en aangelegd door WildeWeelde hovenier Loek Gorris, deels beplant met materiaal van Kas&Co

Even opletten: we zijn geen echte handelskwekerij maar een liefhebberskwekerij die werkt met vrijwilligers op een plek die we binnen afzienbare tijd ook weer moeten verlaten als er een andere bestemming voor de grond is gevonden. We hebben nooit heel grote voorraden en proberen vooral bijzondere wilde en inheemse soorten te kweken. Soms lukt dat goed, soms gaat het een stuk minder. Daar leren we van en die ervaring delen we dan ook in de groep kwekers van Vakgroep Wilde Weelde.

Zaaien en oppotten. Kleinschaligheid en veel soorten. In de ronde potten kleine schorseneer (en bijgroei)

Ook testen we veenvrije potgronden uit op hun bruikbaarheid en zaaien we bedreigde soorten wilde planten in het kader van Het Levend Archief, welke soorten uiteraard niet zomaar te koop zijn.

Vraag gerust naar wat mogelijk is. Omdat er steeds meer kwekers van Wilde Weelde overgaan op het kweken van echt inheemse wilde planten kunnen we ook doorverwijzen naar onze collega’s.

Elders op de site staat een actuele voorraadlijst van leverbare soorten.

Kwekerij de Heliant. Een van de Wilde Weelde collega kwekerijen. Veel grootschaliger dan Kas&Co maar ook geen heel grote.