Klokjes zijn vaste planten en meestal bijzonder zeldzaam in de Nederlandse natuur, Maar klokjes worden ook heel veel gebruikt als tuinplant waardoor de twee soorten klokjesbijen, die vrijwel alleen fourageren op klokjes, voornamelijk nog in de stedelijke omgeving voorkomen. Klokjes waren tot 2017 beschermde planten. Nu niet meer.

Chelostoma rapunculi, Grote klokjesbij

Akkerklokje, Campanula rapunculoides. Vaste plant van bosranden en randen van akkers, wegbermen en spoorlijnen. Ontsnapt veel uit tuinen en vestigd zich bij boomvoeten. bloeit lang door en ook goede snijbloem. wordt tot 100 cm hoog

Akkerklokje, Campanula rapunculoides

Prachtklokje, Campanula persicifolia is een vast plant die veel gebruikt wordt als tuinplant. Bloeit blauw of wit en wordt ca 90 cm

Prachtklokje, Campanula persicifolia

Kluwenklokje, Campanula glomerata. Zeer zeldzaam in het rivierengebied en Zuid Limburg. ook veel als tuinplant en dan ontsnapt. Vaste plant en wordt ca 50 cm hoog in midden Europa ook regelmatig in schrale hooilanden. Dit klokje is nog wettelijk beschermd.

Kluwenklokje, Campanula glomerata

Ruig klokje, Campanula trachelium. Een vrij grote vaste plant die in bosranden en lichte bossen groeit, maar ook in hooilanden en op kapvlaktes. Vrij algemeen in Zuid Limburg, elders in ons land zeldzaam. Vaste plant die tot 100cm hoog kan worden.

Ruig klokje, Campanula trachelium

Grasklokje, Campanula rotundifolia. Een vrij algemeen klokje van voedselarme zandgronden, heides en dergelijke. Vaste plant die 30 cm hoog wordt. De naam slaat op de blaadjes aan de voet, die zijn rond maar later in het jaar zijn die blaadjes vaak verdwenen.

Grasklokje, Campanula rotundifolia

Kruipklokje, Campanula poscharskyana. Een klokje uit Zuid Oost Europa die daar op rotsige plekken groeit. Veel als tuinplant gekweekt en overal in Europa ontsnapt uit tuinen. Groeit op muren en tussen de tegels in stedelijke gebieden. Kan het hele jaar door bloeien zelfs nog wel in de winter. Vaste plant die 20 cm hoog wordt en zich zeer goed uitzaait.

Kruipklokje, Campanule poscharskyana