Steenanjer of Zwolse anjer, Dianthus deltoides is een uiterst zeldzame anjer die hier en daar in Oost Nederland en in de duinen nog voorkomt op zonnige kale plekken. In midden Europa zie je hem veel meer op rivierduintjes en stenige, vaak kalkrijke plekken. Hij staat het liefts op een warme zonnige plek en kan daar heel lang bloeien. Vaste plant en wordt ca 10 cm hoog. Hij wordt ook heel veel als rotsplant gekweekt in allerlei kleurvariaties. In het wild is hij paarsrood of wit. Wordt door vlinders bezocht. Beschermde plant voor de Wet Natuurbescherming van 2017

Kartuizer anjer, Dianthus carthusianorum is een vrijwel uit het wild verdwenen anjer die oorspronkelijk op rivierduintjes en langs beken voorkwam. Hij wordt ook gebruikt bij inzaaiprojecten op plekken waar ze van oorsprong niet thuishoren zoals rond Amsterdam en recentelijk ook uitgezaaid op de Marker Wadden. In Midden Europa komen ze langs zandrivieren veel voor zoals de Elbe en vrij arme hooilanden. De vaste plant wordt ca 70 cm hoog en bloeit vaak lang door. Wordt bezocht door vlinders.

Prachtanjer, Dianthus superbus is verdwenen uit Nederland maar komt in omringende landen binnen ons gebied nog wel voor. Prachtanjer groeit op vrij zure, matig voedselrijke, vochtige zandgrond zoals op zandopduikingen in veengebieden. De vaste plant wordt ca 40 cm hoog en wordt door vlinders bezocht.