Knoopkruid en grote centaurie zijn korenbloemen, maar dan vaste planten. Ook composieten, dus heel veel bloemetjes in een bloemhoofdje. Vroeger kwamen beide veel voor langs de rivieren op voedseltijk dijken en in wegbermen. Het knoopkruid is algemener gebleven, bij dijkverzwaringen zijn heel veel vindplaatsen van grote centaurie verdwenen. Ze worden beiden ook veel ingezaaid in bloemrijke wegbermen en zijn enorm belangrijk voor vooral vlinder, hommels en andere wilde bijen. En het zijn prachtige tuinplanten. Ze bloeien in de zomer en gaan vaak weer bloeien na het maaien. Het knoopkruid is een Wijdemeerse steenbreekplant uitgedeeld op zaterdag 30 maart 2019.

Advertenties