Knoopkruid, Centaurea jacea s.l. en grote centaurie, Centaurea scabiosa zijn familie van de korenbloemen, maar dan vaste planten. Vroeger kwamen beide veel voor langs de rivieren op voedselrijke dijken en in wegbermen. Het knoopkruid is algemener gebleven, maar bij dijkverzwaringen zijn heel veel vindplaatsen van grote centaurie verdwenen. Ze worden beiden ook veel ingezaaid in bloemrijke wegbermen en zijn enorm belangrijk voor vooral vlinders, hommels en andere wilde bijen. En het zijn prachtige tuinplanten. Ze bloeien in de zomer en gaan vaak weer bloeien na het maaien. Het zijn vaste planten en kunnen tussen de 40 en 90 cm hoog worden. Graag niet te voedselarme grond en volle zon.