Leeuwentanden vind je in Nederland heel veel in wegbermen, in de duinen, op overhoekjes, langs spoorwegen. Ze zijn heel belangrijk voor wilde bijen, sluipwespen en zweefvliegen. Ze lijken sprekend op andere soorten zoals paardenbloemen en biggenkruid. De ruige leeuwentand is een plant van rijkere bloemrijke graslanden en wordt niet hoog, maar is zeer rijk bloeiend vanaf eind april en gaat soms door tot aan de vorst. En bijzondere tuinplant! Ook een Wijdemeerse steenbreekplant uitgedeeld op zaterdag 30 maart 2019!

Advertenties