Engels gras, Armeria maritima subsp. maritima is algemene plant in Nederland. Het komt overal langs de kust voor, vooral op plekken waar de grond wat zout bevat. Het is geen levensbehoefte maar de plant is zout tolerant. Daarom staan ze vaak ook langs snelwegen waar in de winter veel zout gestrooid wordt. Ook zijn wegbermen vaak zanderig en daar houden ze ook van.

langs de weg op de Veluwe

Engels gras is ook al een heel oude tuinplant. Ik weet nog dat in het zanderige stadstuintje in Hilversum dat we daar een opvallende rij Engels gras hadden staan. Een van de weinige planten die het uitstekend deed en er kwam geen zout aan te pas.

Engels gras wordt ongeveer 30 cm hoog, bloeit in de zomer lang door, wordt bezocht door tal van insecten waaronder bijen en vlinders en ik heb vaak gezien dat er kevertjes zijn die van de bloemen eten, zonder veel schade aan te richten. Zand en arme grond, maar gewone tuingrond is ook prima.

Ook in het zuiden van Limburg komt een ondersoort van ons Engels gras. Vooral op stukken grond die veel zware metalen zoals zink bevatten. Dat is vooral langs de Geul en verderop in België ook langs de Geul en de Hohn. Daar waren in het verleden zink- en loodmijnen (La Calamine/Kelmis en voormalig Moresnet). Zink Engels gras Armeria maritima subs. halleri is heel zeldzaam.

Zink Engels gras en zinkviooltje langs de Geul

Net over de grens in het stroomgebied van de Elbe en andere zandrivieren in Duitsland komt een grotere vorm voor die totaal niet gebonden is aan zout of metalen, maar vooral op arme zandgrond groeit. En ook in tuinen. Omdat hij niet in ons land voorkomt heeft deze ondersoort geen Nederlandse naam maar de Duitsers noemen het Sand-Grasnelke. Ook wel Grosse Sandnelke. Het is Armeria maritima subsp. elongata. Hij wordt wat groter en doet het prima op arme zandgrond.
Als we de landsgrenzen even vergeten en kijken naar plantengeografie dan kun je stellen dat Noord-West Duitsland tot ongeveer Berlijn hoort bij grofweg één district. Geen wetenschappelijk onderbouwde stelling maar een zienswijze. Andere grenzen lopen tot ongeveer de monding van de Seine en tot in Wales in een soort ovaalvorm. Als je daar van uitgaat kun je de Zand of Groot Engels gras dus “inheems” noemen. Beide foto’s zijn gemaakt bij Govelin vlakbij de Elbe.

Groot of zand Engels gras, Armeria maritima subsp. elongata
Groot Engels gras, Armeria maritima subsp. elongata

Engels gras en zand Engels gras zijn regelmatig verkrijgbaar op de kwekerij.