Pinksterbloem, Cardamine pratensis

Pinksterbloem, Cardamine pratensis en kleine veldkers, Cardamine hirsuta zijn nauw verwant aan elkaar. Er zijn nog meer veldkersen, maar deze twee zijn toch wel de meest opvallende. Het zijn allebei vroege bloeiers, de pinksterbloem begint ergens in maart en bloeit vaak door tot in mei, kleine veldkers bloeit vaak jaarrond maar dat zijn niet steeds dezelfde planten, want na de bloei sterft hij af. Kleine veldkers is een éénjarige die ook rustig midden in de winter bloeit als het niet hard vriest. Er zijn dan weinig insecten om te bestuiven, maar door zelfbestuiving onstaat er toch zaad. Ze zaaien zich werkelijk overal uit. Tussen de stenen, op zanderige stukjes, op kale veengrond, in tuinen en op kwekerijen in de potten.
Wanneer je kleine veldkers ziet in potten bij een kweker, is dat een goed teken. De natuur kan daar zijn gang ook gaan. Bij grote pollen halen we ze er wel uit omdat je anders afvraagt wat de werkelijke plant in de pot is.

Kleine veldkers in kweekpot

Alle veldkersen kun je eten. Er zijn er nog meer en ook pinksterbloem en kleine veldkers worden gebruikt als pittige toevoeging aan salades, soepen en sauzen. Ze bevatten veel gezonde stoffen zonder nou specifiek als medicinale plant toegepast te worden over het algemeen.

Er zijn een groot aantal insecten die op de bloemen afkomen zoals het oranjetipje, maar diezelfde vlinder legt ook haar eitjes af op de veldkersen. De rupsen eten de planten soms helemaal kaal maar omdat ze (nog) algemeen zijn is dat geen enkel probleem voor de soort.

Kleine veldkers, Cardamine hirsuta

De pinksterbloem is een vaste plant die van licht vochtige, niet al te arme maar ook zeker niet al te rijke grond houdt. Vroeger waren ze massaal te zien in weilanden en slootkanten maar door de intensievering en vooral de enorme mestgiften op weidegronden zijn ze grotendeels verdwenen. Opvallend is dat wanneer weidegebieden minder intensief beheerd worden in Natura 200 en NNN gebieden de pinksterbloemen weer heel snel terugkeren. Ook omdat daar rekening gehouden moet worden met weidevogels wordt er laat gemaaid en kan de pinksterbloem ook weer zaad vormen. Voor de vlinders moeten ze natuurlijk helemaal niet gemaaid worden, die zullen dus goed kunnen overleven in overhoekjes en slootkanten waar ook het late maaimes niet komt.

Oranjetipje op pinksterbloem

Pinksterbloem is een fantastische plant voor in het grasveld in de tuin, maar ook elders prima toepasbaar, kleine veldkers krijg je vanzelf als ze in de omgeving voorkomen en geniet er van als je ziet of eet ze op.

kleine veldkers in pot