Wilde margriet, Leucanthemum vulgare is een overbekende witte composiet. de bloem bestaat uit gele buisbloemen en witte lintbloemen. De margriet komt veel voor langs wegen, op dijken en in schrale hooilanden. Ook kunnen ze massaal opkomen als landbouwgrond afgeplagd wordt om nieuwe natuurgebieden te creëren. Erg veel insecten komen op de bloemen eten of van de bladeren eten. Het is ook een prima snijbloem. Vaste plant, maar kan na verloop van een aantal jaren verdwijnen. Tot 60 cm hoog

Wilde margriet, Leucanthemum vulgare