De composieten of samengesteldbloemigen is ook een grote familie. De bloemen bestaan uit tientallen bloemen, buisvormig of met lintbloemen. Bij de wilde margriet is dat duidelijk te zien. Het gele hart zijn de buisbloemen, de witte rand zijn de lintbloemen. Bij de gele kamille zijn alle bloemen geel maar is het verschil ook goed te zien. Gele kamille is ook een bekende verfplant. Het zijn allebei planten van de volle zon. Akkers, wegbermen, overhoekjes en in tuinen! Ze groeien en bloeien uitbundig en vaak heel lang. Ze kunnen prima tegen maaien en beginnen dan gewoon weer opnieuw. Allerlei insecten komen er op af. Vlinders, bijen, zweefvliegen.
Ook een Wijdemeerse steenbreekplant uitgedeeld op zaterdag 30 maart 2019!

Advertenties