Borstelkrans en wilde marjolein zijn allebei lid van de lipbloemenfamilie en wanneer ze niet bloeien nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Hun bloeiwijze en groeiplaats zijn wel anders.

Borstelkrans, Clinopodium vulgare is een vrij zeldzame plant van bosranden, wegbermen, kalkhellingen en de duinen. De bloemhoofdjes vormen een soort borstel, vandaar de naam. Hij wordt heel veel bezocht door allerlei insecten en bloeit vaak het hele jaar door. Vaste plant en kan 50 cm of hoger worden

Borstelkrans, Clinopodium vulgare

Wilde marjolein, Origanum vulgare is een plant die ook vrij zeldzaam is in Nederland en vooral op zonnige plekken op dijken in Zeeland groeit en op zonnige hellingen in Zuid Limburg. Ook in het rivierengebied komt hij redelijk veel voor. Marjolein was voor de vroegere Flora en Faunawet een beschermde plant, sinds 2017 niet meer. hij wordt door heel veel insecten waaronder veel vlinders bezocht en kan prima in de keuken gebruikt worden. De vaste plant doet het goed in de volle zon en kan 40 cm hoog worden

wilde marjolein, Origanum vulgare