Veldbiezen zij grasachtige planten (maar geen directe familie van de grassen!) met vaak wat onopvallende bloeiwijzen en op zeer veel plaatsen in de natuur aanwezig. Vaak als pioniers die snel weer verdwijnen maar ook een aantal die in wat stabielere milieus voorkomen. Een paar daarvan zijn zelfs tuinplanten geworden die het vooral in de schaduw goed doen. De planten worden aangevreten door tal van insecten en ook bijen en zweefvliegen komen voedsel halen op de bloemen.

Witte veldbies, Luzula luzuloides is een zeldzame vaste plant in Nederland, in België en verder in midden Europa komt hij vaker voor in vrij rijke bossen langs paden en op open plekken. Hij wordt ca 60 hoog.

Witte veldbies, Luzula luzuloides

De sneeuwwitte veldbies, Luzula nivea is niet inheems voor Nederland maar wel voor het beschreven gebied. Maar er zijn wel veel nauw verwante soorten hier. De sneeuwwitte komt voor in Midden-Europa en vooral in de Alpen en Pyreneeën, maar ook in andere bergachtige streken kun je ze vinden in beukenbossen en andere loofbossen op hellingen, in gemengde bossen en langs boswegen en -paden. Een echte schaduwplant dus die echter wel graag wat zon meepakt. Vandaar dat je ze het meeste ziet op en rond open plekken, bronnetjesbossen en dergelijke. Vaste plant en wordt ca 60 cm hoog

Grote veldbies, Luzula sylvatica is een wat minder zeldzame veldbies van Nederlandse bossen die vooral wat rijker zijn. hellingbossen vooral in Limburg en oost Nederland. Hij wordt ook veel gekweekt als tuinplant. Vaste plant voor de schaduw en wordt ca 40 cm hoog