Walstro soorten worden bezocht door bijen, vliegen en andere insecten maar op dit moment weet ik nog niet precies welke soorten. Een aantal soorten walstro zijn prima tuinplanten en weven zich door andere begroeiing. Een enkele soort zoals het kleefkruid komt vaak ongevraagd en groeit wel erg enthousiast en kan andere planten onderdrukken.

Kruisbladwalstro, Cruciata laevipes.
Een voor Nederland zeldzame soort die je vooral op voedselrijke soms kalkrijke grond groeit in heggen, bosranden en op dijken. Het is ook een verfplant zoals veel walstro soorten. Het is een vaste plant en wordt ca 30 cm hoog maar klimt soms in andere planten hoger.

Geel walstro, Galium verum.
Geel walstro vind je meestal op arme zandgrond. In de duinen, op rivierduintjes en soms in wegbermen en arme weides. Ook dit is een verfplant en de rups van het klein avondrood, een nachtvlinder leeft op deze plant. Hij is vast en kan wel 100 cm hoog worden. Hij geurt fantastisch

Glad walstro, Galium mollugo.
Een niet algemene walstro met gladde blaadjes en stengels en witte bloemen. Bastaardeert met geel walstro bijvoorbeeld in de duinen waar ze allebei voorkomen. Ook deze groeit op arme zandgrond maar is vaker in wat meer beschaduwde plekken te vinden. Ook in de volle zon. Vaste plant die ca 50 cm, soms hoger wordt.

Lieve-vrouwe-bedstro, Galium odoratum.
De plant dankt zijn naam aan het blad wat gedroogd geurt naar hooi, de typische lucht van de stof coumarine. Dat wordt geacht vliegen en muggen op afstand te houden en was daarom een plant die in stromatrassen, bedstro dus, gebruikt werd. Hij groeit vooral in niet te droge bossen en kan slecht tegen droge grond en volle zon. Hij is vrij zeldzaam in Nederland, vaste plant en wordt ca 30 cm hoog en ook de bloemen geuren sterk

Lievevrouwebedstro, Galium odoratum