Walstro soorten worden bezocht door bijen, vliegen en andere insecten maar op dit moment weet ik niet precies welke soorten. Een aantal soorten walstro zijn prima tuinplanten en weven zich door andere begroeiing. Een enkele soort zoals het kleefkruid komt vaak ongevraagd en groeit wel erg enthousiast en kan andere planten onderdrukken.

Kruisbladwalstro, Cruciata laevipes.
Een voor Nederland zeldzame soort die je vooral op voedselrijke grond groeit in heggen, bosranden en op dijken. Het is ook eeb verfplant zoals veel walstro soorten

Geel walstro, Galium verum.
Geel walstro vind je meestal op arme zandgrond. In de duinen, op rivierduintjes en soms in wegbermen en arme weides. Ook dit is een verfplant en de rups van het klein avondrood, een nachtvlinder leeft op deze plant.

Glad walstro, Galium mollugo.
Een niet algemene walstro met gladde blaadjes en stengels en witte bloemen. Bastaardeert met geel walstro bijvoorbeeld in de duinen waar ze allebei voorkomen. Ook deze groeit op arme zandgrond maar is vaker in wat meer beschaduwde plekken te vinden. Maar ook in de volle zon.

Lieve-vrouwe-bedstro, Galium odoratum.
De plant dankt zijn naam aan het blad wat gedroogd geurt naar hooi, de typische lucht van de stof coumarine. Dat wordt geacht vliegen en muggen op afstand te houden en was daarom een plant die in stromatrassen, bedstro dus, gebruikt werd. Hij groeit vooral in niet te droge bossen en kan slecht tegen droge grond en volle zon.

Advertenties