Er zijn verschillende soorten lathyrus in Nederland en enkele daarvan zijn prima tuinplanten. Ze worden bezocht door heel veel insecten waaronder de behoorlijk zeldzame lathyrusbij, Megachile ericetorum. Deze bij komt vooral voor in het zuiden en zuidoosten van Nederland en is een grote metselbij die graag in bamboe nestelt maar ook in scheuren en gaten in muren. Vanwege hun voorkeur voor vlinderbloemigen is het voor deze soort van belang dat er genoeg staat. Opvallend is dat deze solitaire bijen ook fourageren op tuinvarianten van de lathyrussen.

Veldlathyrus Lathyrus pratense.
Is een niet bepaald zeldzame plant van klei- en leemrijke dijken, wegbermen, spoorlijnen, akkerranden en bosranden. Je hebt er wel de ruimte voor nodig want ze kunnen zo’n 120 lange ranken maken, meestal liggend tussen en over andere planten. ze worden bezocht door heel wat wilde bijen waaronder de wikkebij. Vaste plant.

Boslathyrus, Lathyrus sylvestris.
De boslathyrus is een zeldzame vaste wilde plant van vooral Zuid Limburg. Kan wel tot 200 cm hoog klimmen in bosranden. Wil graag wat kalk in de bodem. In de tuin is hij ook prima toe te passen als je hem de ruimte geeft. Lathyrusbij, gewone langhoornbij en tuinbladsnijder vliegen erop!

Aardaker, Lathyrus tuberosis.
Een prachtige plant die tot 2017 wettelijk beschermd was. Bloeit met rode bloemen die geuren en kan tot 120 cm groot worden, meestal kleiner. Ze werden ook gekweekt voor de knolletjes en komen nu vooral voor langs akkerranden, wegbermen en op dijken in het rivierengebied en Zeeland. Ook prima bijenplant voor diverse soorten.