Hoe kom je aan wilde planten voor in de tuin?

zaden centaurea spec.

De natuur in om daar zaden te oogsten.
Dat is niet aan te raden tenzij er erg veel van een soort staat. Selectief wat zaden oogsten kan dan geen kwaad. In volgroeide vegetaties gaat het merendeel van het zaad toch verloren omdat het niet kan kiemen, opgegeten wordt of gewoon zijn kiemkracht verliest. Zaai de zaden dan liefst zo snel mogelijk na het oogsten. Dat werkt voor veel soorten het best. Als de zaden in kiemrust komen moeten ze daar weer uitgehaald worden en dat kan nog wel eens lastig zijn. Ze moeten dan bijvoorbeeld eerst bevriezen, of een specifieke warmte of vochtigheidsgraad hebben. Op de grond liggen, net in het oppervlak, net onder of diep in de grond. (licht en donkerkiemers) sommige soorten moeten onder een hoek liggen, andere kiemen beter als ze door een specifiek dier gegeten zijn en weer uitgepoept. Sommige zaden moeten slijten, bijvoorbeeld in stromend water of zandverstuiving en zo heb je nog allerlei zaken waar zadenleveranciers je op wijzen in de instructies.

Planten uitsteken is absoluut niet toegestaan en meestal ook volkomen zinloos. Het uitnemen van planten of bomen kan het volledig verdwijnen van vooral zeldzame soorten tot gevolg hebben. Het is ook overal verboden tenzij je specifieke toestemming hebt van de grondeigenaar maar dat geldt niet voor wettelijk beschermde soorten. Dat mag nooit en je zult daar ook geen vergunning voor krijgen als particulier. Hooguit een wetenschappelijke instelling die een vooropgezet en goedgekeurd plan heeft. Maar ook die zullen eerst proberen zaad te winnen of stek te nemen. Doe dit is dus nooit.

Amsterdam, zeeburgereiland, ingezaaide berm

Zadenkwekers.
Er zijn specialistische zaadkwekers die wilde planten kweken om er zaad van te oogsten. Of , met vergunning, in natuurgebieden oogsten.

Het is van heel groot belang dat deze zadenkwekers en -oogsters heel zorgvuldig werken met soorten en oogstlocaties.
Grootschalige zadenkwekerijen worden vaak opgezet in Oost Europa of elders, wel met zogenaamd “wilde”planten, maar die zijn dan meestal net iets afwijkend. Of het uitgangsmateriaal is daar in de buurt verzameld, of het zijn cultivars die net even mooier ogen, dubbele bloemen hebben, wat groter worden of juist kleiner blijven en die vooral heel makkelijk en gelijktijdig kiemen.
Deze soorten worden vaak aangeboden om akkerranden en bermen in te zaaien en het probleem is dat inheemse insecten er vaak niets aan hebben omdat ze net iets anders bloeien, geen of weinig nectar en stuifmeel hebben, of dat ze gewoonweg niet herkend worden.

Zadenleveranciers die in ons gebied echt wilde planten leveren:

De Bolderik in Wervershoof Losse ssoorten, mengsels, advies en begeleiding
De CruydtHoeck in Nijeberkoop Losse soorte, mengsels, advies en begeleiding
Biodivers in Oudewater Oogst in natuurgebieden, Vooral voor grotere projecten die in gevoelig gebied liggen, waar dan vlakbij ge-oogst gaat worden, maar ook wegbermen, akkerranden, dijken, natuurontwikkeling, spoorbermen, bloemenweides en grote tuinen. Advies en begeleiding van projecten.
Ecoflora in Halle België Losse soorten, mengsels, advies en begeleiding. Ook plantenkwekerij en tuincentrum.

De Bolderik, zadenkwekerij

Planten- en boomkwekerijen

Verder zijn er plantenkwekerijen die van zelf gewonnen zaad of aangekocht bij bovenstaande zadenkwekerijen de planten opkweken in pot of als wortelgoed.
Daarvan zijn er naar onze mening veel te weinig van. De vraag wordt steeds groter. Actie Steenbreek (tegels lichten voor meer planten) krijgt steeds meer voet aan de grond, tientallen ecologische hoveniers leggen de meest fantastische tuinen aan, maar de beschikbaarheid van echte wilde tuinplanten is marginaal. Daar moet verandering in komen.
Wij kennen er een paar. Er zijn er waarschijnlijk meer, maar ik kan ze moeilijk vinden. Op de WildeWeelde site staan er een paar, maar waarschijnlijk zijn er ook die niet lid zijn van Wilde Weelde.

Als je wilde planten kweekt of je weet een kweker of ben je kweker en wil je meer weten, neem dan contact op met ons. Sta je nog niet op onderstaande lijst neem dan contact op met de

Biotuinwijzer

Op BIOTUINWIJZER.NL zijn zo veel mogelijk leveranciers op de kaart gezet.. Een fantastische site waar je in je omgeving kwekerijen en leveranciers kunt vinden, webshops die versturen en een boekenlijst (die wel wat aanvulling kan krijgen)

Kas&Co Kortenhoef