Het najaar is de beste tijd om vaste planten voor meer biodiversiteit in tuin en park te planten en te zaaien!

Vaste planten en bomen en struiken en dan vooral de planten, bomen en struiken van hier, zijn de stapstenen in de stedelijke omgeving waardoor insecten, vogels en andere dieren onze schaarse natuurlijke gebieden kunnen bereiken.

Ook industrieterreinen en infrastructuur kunnen nog meer ingezet worden als snelwegen voor dieren en planten. Steeds meer wegbermen worden al met beleid onderhouden, maar als je bedenkt dat vooral insecten maar een heel kleine actieradius hebben, soms maar 100 meter of minder, dan kun je je voorstellen dat die stapsten, de tussenstops, dus heel belangrijk kunnen zijn.

Maar wanneer doe je dat dan is de vaak gestelde vraag op onze kwekerij.
In het najaar!
En dan zie je veel mensen vragend kijken… Hoezo najaar? Kunnen die planten dan wel de winter doorkomen? En waarom is het voorjaar en de zomer dan minder goed?

Wanneer vaste planten de winter niet zouden overleven dan zijn het geen planten van hier en vrijwel waardeloos als stapstenen. De insecten herkennen ze gewoon niet. Of het zijn éénjarigen. Die overleven de winter als zaad.

Korenbloem, Centaurea cyanus

Najaar
Het voordeel van planten in het najaar is dat de planten zich nog goed kunnen vestigen. Het is meestal niet zo droog meer, het is wat koeler en de bodem is relatief warm. Ze kunnen dan goed wortelen om in het voorjaar veel weerbaarder uit te groeien en te bloeien.
Bomen en heesters worden meestal geplant nadat het blad gevallen is, dus na november, de hele winter en vroege voorjaar door. Vaste planten kunnen vanaf eind augustus tot decmber geplant worden en als er geen vorst voorspeld wordt de hele winter door.

Voorjaar
In het voorjaar, wanneer traditioneel “het tuinseizoen” begint kunnen planten in potten ook geplant worden, maar ze moeten zich dan eerst “installeren” als het ware. De wortels moeten dan hun weg gaan vinden in de grond en het kan soms erg droog zijn. Je begrijpt dat het dan wat moeizamer gaat, zeker ook als de planten al in bloei trekken. Dat kost veel energie. Het kan wel natuurlijk, maar het vereist toch wel wat begeleiding en extra aandacht.

Rijncentaurie, Centaurea stoebe

In de hoogzomer, zeker als het erg warm is, kun je beter geen vaste planten planten. Dat kost dan wel bijzonder veel aandacht en water. Als je dan een weekje op vakantie bent kunnen ze het al begeven, tenzij je een watergeef voorziening treft in de vorm van buren of bewateringsinstallatie.

En zaaien dan?
Planten van hier zaai je het best op het moment dat ze het zelf in de natuur ook doen. Dus vanaf dat ze uitgebloeid raken en er zaad verschijnt kun je al gaan zaaien.
Het grote voordeel is dat de zaden dan nog niet volledig in rust zijn gekomen. Kiemrust heet dat. Dat is een soort beveiliging omdat het in de zomer vaak erg droog is of andere omstandigheden die niet het ideale tijdstip zijn. Vaak is het dan behoorlijk moeilijk om die kiemrust te doorbreken.
Vaak lukt dat pas als er een vorstperiode overheen komt. Stevige nachtvorst of zelfs weken bevroren grond. Dat kun je nadoen in de vriezer, maar in het najaar zaaien, voordat die beveiling in werking treed, is een slimme manier van zaaien.

Rijncentaurie gezaaid

Ook veel eenjarige planten van hier zijn niet zo eenjarig als het lijkt. Die beginnen al in het najaar met een rozet te vormen en gaan dan in het voorjaar los. Een bekend voorbeeld is de korenbloem. Die doet het ook als je in het voorjaar zaait, maar in het wild, op akkers bijvoorbeeld, zijn ze er al als er bijvoorbeeld winterrogge gezaaid is. De rogge komt op en ook de korenbloemen en andere akkerplanten zijn er dan ook al. Om weer af te sterven als het graan oogstrijp is.

Hier groeien planten van hier … ongeveer

De beste plant- en zaaitijd
Vaste planten van hier, wilde soorten dus uit ons gebied zoals ik hier elders beschreven heb. Tussen de Elbe, de Marne/Seine en de Noordzee, en de aangrenzende gebieden en ook de gecultiveerde versies vandie wilde soorten:
1. September t/m November
2. Maart t/m Juni als het niet te droog en te warm is.
3. December t/m Februri als er langdurig geen vorst voorspeld wordt.
4. Juli-Augustus Als het heet en droog is.
Bomen en struiken
1 Als het blad er niet meer of nog niet aan zit
2 Als ze in potten of containers staan kun je ze jaarrond planten maar het liefst niet van Juni t/m Augustus. Tenzij je veel water kunt geven.
Zaaien
1 Wanneer de planten zaden vormen. Zomer-najaar
2 Late najaar tot april. Vaak komt het zaad als je dat buiten uitzaait vaak pas een jaar of na jaren op vanwege de kiemrust
3 In zaaibakken kun je de omstandigheden naar je hand zetten. Feitelijk het hele jaar maar het vraagt wel wat kennis en aadacht.

Waar koop je het beste zaad van wilde planten van hier?

Op deze plek krijg je een overzicht van alle plekken waar je verantwoorde planten en zaden kunt kopen.
http://https//biotuinwijzer.nl

Wil je gaan zaaien, zorg er dan voor dat je wilde planten van hier kiest. Veel leveranciers verkopen og steeds pretmegsels met veel exoten waar de biodiversiteit van hier niets of nauwelijks wat aan heeft en die soms zelfs aantoonbaar schadelijk zijn voor onze natuur. Daar wordt de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn verontrustend.
Dus echt wilde planten van hier!

http://www.debolderik.net
http://www.cruydthoeck.nl
http://www.biodivers.nl
http://www.ecoflora.be

wegberm met wilde planten van hier

Het Vergeten Plantseizoen