Prachtklokje, Campanula persicifolia

Overal wordt aandacht gevraagd om toch vooral minder tegels of andersoortige bestrating te realiseren. #Steenbreek is bijvoorbeeld een initiatief waar veel overheden aan mee werken en vaak ook gesubsidieerde SteenBreek acties organiseren. Het kampioenschap #Tegelswippen komt daar uit voort bijvoorbeeld. Welke gemeente wipt de meeste tegels…

Rand tegels uit de tuin gewipt in Rotterdam

Maar dan zijn de tegels weg en wat dan? Wij krijgen die vraag vaak.
Begin vooral NIET met grondverbetering! Zeker niet in de vorm dat je het zand, wat er meestal onder de tegels ligt, te verwijderen en te vervangen voor “bemeste tuingrond”. Of potgrond en dergelijke.
Hooguit een beetje onbemeste, liefst biologische, bladcompost zonder veen of turf.
Het zand is een prima grondsoort om wilde tuinplanten of nauw verwante soorten te plaatsen. Door het zand, wat zeker niet altijd voedselarm is,worden planten gedwongen om een groot wortelstelsel te maken. Sommige planten gaan meters diep op zoek naar vocht en voedsel.

Deze tuin in Nijmegen die Loek Gorris gemaakt heeft bestaat uit zand, stenen en een vijver

Dan krijg je sterke planten die ook droogte goed doorstaan.
Veel organsich materiaal in de bovengrond maakt planten lui. Tijdens natte periodes, of wanneer je veel water geeft, blijft het vocht in de bovenlaag hangen en gaan de wortels van de planten daar hun heil zoeken. Met het gevolg dat wanneer het heet en droog wordt en je niet twee keer per dag water geeft de planten meteen in moeilijkheden komen, want verdamping via blad en bloemen gaat door.
Als daarbij dan ook nog bemeste tuinaarde is gebruikt zijn de planten ook te hard gegroeid en extra kwetsbaar geworden.

Geveltuinen in Delft met een mix van mediterane soorten, tuinplanten en wilde planten


Helaas zien veel tuinaanleggers dit als een verdienmodel. Ze fixen het wel even. Leveren van bemeste grond, afvoeren van zand, leveren van planten en na een paar maand weer leveren van planten en volgend jaar weer leveren van planten… Van Kooten en De Bie hebben er verschillende sketches over gemaakt. (Scheurgras en Winterklaar bijvoorbeeld)

Echte salie, Salvia officinalis

Omdat tegels vaak vlak tegen een gevel gewipt worden kun je daar het beste soorten planten die tegen warmte kunnen, vooral als de gevel op een zonkant ligt. In de schaduw kun je feitelijk alle wilde schaduwplanten toepassen, zoals bosandoorn, donkere ooievaarsbek, alle varens, salomonszegel, aronskelksoorten, grote veldbies en andere veldbiezen, zegges en grassen van bosranden en nog veel meer.

Bosandoorn, Stachys sylvatica

In de zon kun je ook kiezen voor mediterane soorten zoals bepaalde tuinkruiden. Niet inheems maar toch redelijk herkenbaar voor insecten van hier. Door de opwarming krijg je ook steeds meer dieren uit het zuiden die naar het noorden trekken en dus ook de zuidelijke planten herkennen. Zo zie je de koninginnepage hier ook op lavendel fourageren en de keizersmantel op rode spoorbloem.

Keizersmantel op rode spoorbloem, Frankrijk

Lavendel, echte salie, rozemarijn, hyssop en gewone tijm bijvoorbeeld. Maar ook wilde tijm en wilde marjolein, soorten van hier doen het prima. En dan allerlei planten die bij ons op droge en zonnige plekken groeien. Op heides zoals St-Janskruid en grasklokje. Of op stenige plekken zoals muurpeper, wit vetkruid en Engels gras. Maar ook knoopkruid, wilde margriet, prachtklokje, akkerklokje, lange ereprijs, mannetjes ereprijs, muskuskaasjeskruid, ruige leeuwentand, biggenkruid, duifkruid, beemdkroon, wondklaver en nog veel meer soorten.

Duifkruid, Scabiosa columbaria

Vaak wordt ook gevraagd naar klimplanten. Dat is wat betreft inheemse soorten voor hier redelijk beperkt. Onze klimmers, zoals bosrank en heggenrank zijn nogal enthousiast. Boslathyrus, een die wat schaduw wil deel van de dag kan ook nogal behoorlijk hard doorgaan. Veldlathyrus en bont kroonkruid ook. Daar heb je dus echt de ruimte voor nodig.

Boslathyrus, Lathyrus sylvestris


Onze rozen, die ook best goed klimmen hzijn geen van allen echte doorbloeiers. De hondsroos en egelantier bijvoorbeeld bloeien uitbundig in mei en juni maar daarna niet meer tot soms wat nabloei in de herfst als er al bottels aan zitten. Wil je toch bloemrijke gevelbestormers toepassen dan zul je over de grens moeten kijken, wel met het gevolg dat je dan minder aantrekkelijk bent voor de insecten van hier. Maar doorbloeiende klimrozen, vooral de enkelbloemigen worden wel goed gevonden.

doorbloeiende roos, niet inheems met hommel